Eelkooli tööplaan eesti õppekeelega klassile 2019/20. õa

Eelkooli tööplaan

Eesmärk: laste ja lastevanemate ettevalmistamine koolitulekuks. Tutvumine koolieluga.

Tundide algus: kell 18.00 (kabinet 131)

 

Kuupäev Tegevus, vajalikud õppevahendid
18.09 Lastevanemate koosolek.   
09.10 Emakeel  valge paber, värvilised pliiatsid
06.11 Kehaline kasvatus sportlik riietus
04.12 Kunst valge paber, viltpliiatsid, värvilised pliiatsid
08.01 Matemaatika harilik pliiats, värvilised pliiatsid
05.02 Muusika  
04.03 Inglise keel   valge paber, värvilised pliiatsid
08.04 Loodusõpetus harilik pliiats, värvilised pliiatsid