Keelekümblusklassid 2019/20. õa

вкл. .

 

Кlass

Кlassijuhataja

1B

Eva Adamson

1D

Eva Adamson

2B

Helle Lensu

2D

Ester Treilmann

3B

Erika Kalmus

3D

Sirje Vaht

4B

Eva Adamson

4D

Helle Lensu

5B

Ester Treilmann

6B

Katrin Niine

6D

Erika Kalmus

7B

Katrin Rõõmus

7D

Katrin Rõõmus

8B

Erika Kalmus

8D

Irina Rozanova

9B

Piret Pihu