Eelkooli tööplaan eesti õppekeelega klassile 2020/21. õa

Eelkooli tööplaan

Eesmärk: laste ja lastevanemate ettevalmistamine koolitulekuks. Tutvumine koolieluga.

Tundide algus: kell 18.00 (kabinet 129)

 Õpetaja: Rahel Treilmann

Kuupäev Tegevus, vajalikud õppevahendid
23.09 Lastevanemate koosolek.   
14.10 Emakeel  valge paber, värvilised pliiatsid
11.11 Kehaline kasvatus sportlik riietus
09.12 Kunst valge paber, viltpliiatsid, värvilised pliiatsid
JÄÄB ÄRA Matemaatika harilik pliiats, värvilised pliiatsid
10.02 Muusika  
JÄÄB ÄRA Inglise keel   valge paber, värvilised pliiatsid
JÄÄB ÄRA Loodusõpetus harilik pliiats, värvilised pliiatsid