Eelkooli tööplaan eesti õppekeelega klassile 2022/23. õa

Eelkooli tööplaan

Eesmärk: laste ja lastevanemate ettevalmistamine koolitulekuks. Tutvumine koolieluga.

Tunnid toimuvad 1 kord kuus, kolmapäeviti. Tundide algus on kell 18.00 (kabinet 126)

 

Kuupäev Tegevus, vajalikud õppevahendid
21.09 Lastevanemate koosolek.   
12.10 Emakeel  valge paber, värvilised pliiatsid
09.11 Kehaline kasvatus sportlik riietus
07.12 Kunst valge paber, viltpliiatsid, värvilised pliiatsid
11.01 Matemaatika harilik pliiats, värvilised pliiatsid
08.02 Muusika  
15.03 Inglise keel   valge paber, värvilised pliiatsid
19.04 Loodusõpetus harilik pliiats, värvilised pliiatsid

Nb! Tööplaan võib olla muutuv. Jälgige infot kooli kodulehel www.malevapk.ee

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK