Eelkooli tööplaan eesti õppekeelega klassile 2021/22. õa

Eelkooli tööplaan

Eesmärk: laste ja lastevanemate ettevalmistamine koolitulekuks. Tutvumine koolieluga.

Tunnid toimuvad 1 kord kuus, kolmapäeviti. Tundide algus on kell 18.00 (kabinet 126)

 Õpetaja: Sirje Vaht

Kuupäev Tegevus, vajalikud õppevahendid
22.09 Lastevanemate koosolek.   
13.10 Emakeel  valge paber, värvilised pliiatsid
JÄÄB ÄRA Kehaline kasvatus sportlik riietus
08.12 Kunst valge paber, viltpliiatsid, värvilised pliiatsid
12.01 Matemaatika harilik pliiats, värvilised pliiatsid
09.02 Muusika  
9.03 Inglise keel   valge paber, värvilised pliiatsid
13.04 Loodusõpetus harilik pliiats, värvilised pliiatsid
Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK