Eelkooli tööplaan keelekümblusklassile 2021/22. õa

Eesmärk: laste ja lastevanemate ettevalmistamine koolitulekuks. Tutvumine koolieluga.

Tunnid toimuvad 1 kord kuus, kolmapäeviti. Tundide algus kell 18.00 (kab 133)

Õpetaja: Eva Adamson

Kuupäev

Tegevused

22.09

Üldkoosolek.

Klassikoosolek.

13. 10

Tere, kool! Tutvumismängud eesti keeles.

JÄÄB ÄRA

Tantsime koos.

Värvide maailm.

08.12

Rahvakalender - jõulud meie ümber. Helisev muusika!

12.01

Lõbusad stardid. Mis on matemaatika?

09.02

Koos on toredam – sõbrapäev. Meisterdamine sõbrale.

09.03

Muutused looduses. Aastaajad.

13.04

Eelkooli lõpetamine. Kohtume koolis! Info jagamine lapsevanematele.

 

Kaasa võtta iga kord pinal, kus on sees: harilik pliiats, kustukumm, värvilised pliiatsid, liimipulk ja käärid.

 

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK