Eelkooli tööplaan keelekümblusklassile 2019/20. õa

Eesmärk: laste ja lastevanemate ettevalmistamine koolitulekuks. Tutvumine koolieluga.

Tundide algus kell 18.00 (kab 130)

Kuupäev Tegevused Vajalikud õppevahendid
18.09 Üldkoosolek.
Klassikoosolek.
 
09. 10

Tere, kool! Tutvumismängud.

Tutvumine koolimajaga

Pinal (viltpliiatsid)
06.11

Kool ja koolitarbed

Eesti keel +matemaatika 
Pinal (värvilised pliiatsid)
04.12

Jõulude ootamise aeg

Tööõpetus 
Pinal (käärid, liim)
08.01

Terves kehas, terve vaim!

Kehaline kasvatus 
Sportlikud riided, vahetusjalanõud
05.02 

Kodumaa, Eesti!

Olen sõbralik!

Loodusõpetus 
Pinal (käärid, liim)
04.03 

Helisev muusika!

Laulan eesti keeles!

Muusika 
Pinal (värvilised pliiatsid) 
08.04

Eelkooli lõpetamine.

Klassikoosolek lapsevanematele.