Keelekümblus

Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhind “Keelekümblusasutus 2019 valdkonnas koostöö huvirühmade ja partneritega“

78394128 783758505424177 9191760025289228288 o

Tunnustus1

Maleva Põhikooli keelekümblus on muutnud kooli omanäoliseks.


Juba 1994. a. hakati venekeelse põhikooli lõpetanuid 10. klassis õpetama eesti keeles. Hilist täielikku keelekümblust (eksperimentaalklassid) rakendati gümnaasiumiosas üle 10 aasta tagasi. Programm oli edukas.
Varane täielik keelekümblus (eksperimentaalklassid), millega hakati tegelema 1995. a., on tänaseks andnud mitu lendu gümnaasiumi lõpetajaid. Ka see programm õigustas ennast.
2000.a. lülituti Kanada-Soome-Eesti ühisprojekti "Keelekümblus kui integratsiooni võti". See on varane keelekümblus (rakendades keelekümblusmetoodikat), mis on tänaseks vabariigis hoogsalt laienenud. Varajase keelekümbluse esimene lend 2011/12 õaoli väga edukas.
Viimastel aastatel jõuavad kooli lasteaedades keelekümblusrühma lõpetanud lapsed.
Üleminekuga 2007/08.õa venekeelsetes gümnaasiumites 60% ulatuses eestikeelsele õppele, saavutatakse keelekümbluse eesmärgid kõigis venekeelsetes koolides.
Maleva Põhikooli eripäraks on tema kaks kultuuri, mis rikastavad teineteist. Keelekümbluse kaudu toimib integratsiooniprotsess eriti edukalt. Väike eesti kooli osa on säilitanud oma traditsioonid. Õppekäigud Eesti teatritesse, muuseumidesse ja riigikogusse on oma keele ja kultuuri õppimise seisukohalt tähtsad tegevused nii eesti kui ka vene õppekeelega kooliosas.

 

 

 

 

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK