Keelekümblusklassid 2020/21. õa

on .

 

Кlass

Кlassijuhataja

1B

Katrin Niine

1D

Olga Edovald

2B

Eva Adamson

2D

Eva Adamson

3B

Helle Lensu

3D

Ester Treilmann

4B

Erika Kalmus

4D

Sirje Vaht

5B

Eva Adamson

5D

Helle Lensu

6B

Ester Treilmann

7B

Piret Pihu

7D

Erika Kalmus

8B

Piret Pihu

8D

Piret Pihu

9B

Erika Kalmus

9D

Anna Soosaar