Keelekümblusklassid 2021/22. õa

on .

 

Кlass

Кlassijuhataja

1B

Ester Treilmann

1D

Helle Lensu

2B

Anne Mihkelson

2D

Ulvi Aro

3B

Eva Adamson

3D

Eva Adamson

4B

Helle Lensu

4D

Ester Treilmann

5B

Erika Kalmus

5D

Sirje Vaht

6B

Eva Adamson

6D

Helle Lensu

7B

Anna Soosaar

8B

Piret Pihu

8D

Erika Kalmus

9B

Piret Pihu

9D

Piret Pihu

 

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK