Õppenõustamisteenused

Õppenõustamissüsteemi arendamise programmi  toel on igasse maakonda loodud õppenõustamiskeskus. Nõustamisteenuse hea kättesaadavus ennetab õpilaste koolist väljalangevust ja  aitab kindlustada  noorte  toimetulekut ning konkurentsivõimet.

Õppenõustamine on laste, lastevanemate ja lastega töötavate isikute nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel.

Õppenõustamisel pakutakse eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist. Rohkem infot teenuste kohta on standardis.

Nägemis-, kuulmis- ja raske kõnepuudega õpilaste,  lastevanemate ja õpetajate nõustamisega tegelevad Tartu Emajõe Kool ja Tartu Hiie kool. Programmi raames osutavad need koolid nõustamisteenust üle kogu Eesti.

Juhul kui vajate oma maakonna õppenõustamikeskusest tuge vali tee allpool olevast loendist valik ning registreeru oma piirkonna nõustamiskeskusesse.

Tallinna Õppenõustamiskeskus
Harjumaa õppenõustamiskeskus

Hiiumaa õppenõustamiskeskus

Ida-Virumaa õppenõustamiskeskus

5 Jõgevamaa õppenõustamiskeskus
6 Järvamaa õppenõustamiskeskus
Läänemaa õppenõustamiskeskus

8 Lääne-Virumaa õppenõustamiskeskus
9 Põlvamaa õppenõustamiskeskus
10 Pärnu Õppenõustamiskeskus

11 Raplamaa õppenõustamiskeskus

12 Saaremaa õppenõustamiskeskus

13 Tartumaa õppenõustamiskeskus

14 Viljandimaa õppenõustamiskeskus
15 Valgamaa õppenõustamiskeskus

16 Võrumaa õppenõustamiskeskus

Kaasatud ainukoolid:
17 Tartu Emajõe Kool
18 Tartu Hiie Kool

Piirondliku keskuse spetsialist saab intraveebi logida klikates paremal olevas menüüs lingile "ÕNK siseveeb".

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK