Eelkooli tööplaan keelekümblusklassile 2022/23. õa

Eesmärk: laste ja lastevanemate ettevalmistamine koolitulekuks. Tutvumine koolieluga.

Tunnid toimuvad 1 kord kuus, kolmapäeviti. Tundide algus kell 18.00 (kab 124)

Õpetajad: Helle Lensu, Ester Treilmann

Kuupäev

Tegevused

21.09

Üldkoosolek. Klassikoosolek.

12. 10

Tutvumismängud eesti keeles.

09.11

Tantsime koos.

Värvide maailm. Kunst

07.12

Jõulud meie ümber - tööõpetus. Helisev muusika!

11.01

Lõbusad stardid. Matemaatika.

08.02

Sõbrapäev. Meisterdamine sõbrale.

15.03

Muutused looduses. Aastaajad.

12.04

 Kohtume koolis! Info jagamine.

 

Kaasa võtta iga kord pinal, kus on sees: harilik pliiats, kustukumm, värvilised pliiatsid, liimipulk ja käärid.

NB! Tööplaan võib olla muutuv. Jälgige infot  kooli kodulehel www.malevapk.ee

 

 

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK