Toetuse taotlemine

Lugupeetud lapsevanemad!

Teil on võimalus taotleda toetust (sõidupileti hüvitamine, õppevahendite-, riiete-, jalanõude maksustamine, õppeekskursioonide kompenseerimine ja muudel põhjendatud juhtudel eraldatav sotsiaaltoetus). 

Toetuse saamiseks pöörduda kooli sotsiaaltöötaja poole kab. 201a,telefon +372 33 77693

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK