Koolivaheajad 2020/2021. õppeaastal

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

https://www.riigiteataja.ee/akt/108122017011

2020/2021. õppeaastal 

    •     I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
    •     II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
    •     III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
    •     IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
    •     V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.