IT-vahendid

on .

logoELETH 2

     Et muuta õppetööd veelgi praktilisemaks ja elulisemaks, soetas Kohtla-Järve Maleva Põhikool kaasaegseid IT-õppevahendeid.

     Õppeaastal 2022/2023 osales Kohtla-Järve Maleva Põhikool taotlusvoorus: 

     1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - IT-vahendid - 15.08.2022-03.10.2022

      Projekti number: 2014-2020.1.03.22-0770

                                  Projekti nimi: IT-õppevahendite soetamine Maleva Põhikoolile

           Projekti algus ja lõpp: 01.11.2022 - 28.08.2023

      Toetuse summa: 10 530,00 eurot

Koostatud projekti toel soetati kooli uued IT seadmed:

FLUX HEXA laserlõikuspink,

Creality Ender 6 3D-printer,

Stepcraft M700 CNC freespingi komplekt.

Projekti eesmärk on luua õpilastele arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste ja teadmiste arengut ning loovat eneseväljendust.

Samuti on eesmärgiks õpilaste digipädevuse arendamine ja õpetajate erialaste digioskuste arendamine.

Laserlõikuspinki, 3D-printerit ning CNC freespingi komplekti saab õppetöös kasutada nii tehnoloogiatundides kui ka lõimituna teiste ainetega.

Projekti tulemusel oskavad õpilased kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas.

 

Põnevate õppetegevusteni 2023/2024 õppeaastal!

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK