Keskkonnaameti õppesõit Uikala prügilasse ja Järve Biopuhastusse

Kolmapäeval, 24.aprillil 2013  toimus Keskkonnaameti korraldatud õppesõit 8ab, 9a ja 9b klasside õpilastele Uikala prügilasse Jõhvi lähedal ja Järve Biopuhastusse Kohtla-Järvel. Meie reisijuht oli Anne-Ly Feršel, õpilastega kaasas olid õpetajad Nelli Kolossovskaja, Tatjana Kossjuk ja Krista Piir.

Uikalas nägime, milline on üks tänapäevane prügila. Siia jõuab olmeprügi nii Ida- kui ka Lääne-Virumaalt. Taolisi, euronõuetele vastavaid prügilaid, on Eestis kokku 5. Tuule suuna ja veetorustiku paigaldamise tõttu võttis meid vastu tugev iseloomulik lõhn. Tutvusime prügi sorteerimisliini tööga, saime ülevaate erinevatest prügi liikidest ja nende taaskasutamise võimalustest. Nõrgvett puhastatakse siin keemiliselt ja eralduvat biogaasi kasutatakse kütteks. Edaspidi läheb suur osa sorteerimisjääkidest kütteks.

Järve Biopuhastuses puhastatakse Jõhvi, Ahtme, Kiviõli, Püssi, Kohtla-Järve olmereovett ja tööstuse reovett. Vett puhastatakse ilma keemiliste aineteta, mikroorganismide abil. Bakterid lagundavad vees oleva orgaanilise aine. Puhastamise etapid on: mehaaniline puhastus võredega, liivapüünis, õhutustankid (aerotankid), kuhu pumbatakse õhku lisaks ja settebasseinid. Järelsetitist juhitakse puhastatud heitvesi merre (Soome lahte, 3 km kaugusele kaldast). Vee puhastamine toimub 24 tunniga.  Aktiivmuda, mis basseinidesse koguneb, kuumutatakse, komposteeritakse õlgedega ja kasutatakse kompostina haljasaladel (parkides).

Õpilased mõistsid, et prügi võiksime hakata  kodus sorteerima ja vett vähem raisata. Tunnis teemadest rääkides tunnistasid ekskursioonil käinud õpilased, et mõistavad nüüd õpiku jutt palju paremini.

Õpilastele olid õuesõppe tunnis abiks vahvad töölehed, mida kasutasin selle kokkuvõtte kirjutamisel. Suur tänu abi eest: Darja, Lidia, Kersti, Maksim, Karina, Karina, Ljuba, Liisa, Liana, Anna, Anneli, Vika, Lauri ja Vlad.

Suur tänu kõigile osalejatele ja Anne-Ly Feršelile keskkonnaametist huvitava õppesõidu eest!

Krista Piir

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK