Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise ja toetuste maksmise kord

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK