Tutvustus

Õppida või mitte õppida – see on valikuvõimalus.
Kohtla-Järve Maleva Põhikool on parim koht neile, kes valivad õppimise.

  • ·       Kohtla-Järve Maleva Põhikool asutati Sompa alevis 1949. aastal. Kümme aastat oli kooli nimeks Sompa Keskkool. Töö toimus kahes keeles.
  • ·       1960. aastal läks Sompa alev Kohtla-Järve linna koosseisu ja koolist sai Kohtla-Järve 10. 8-klassiline Kool.
  • ·       1975. aastast kolis kakskeelse kooli eesti osa Jõhvi Rahu tänavas asuvasse vanasse koolihoonesse ja kool nimetati Kohtla-Järve 17.8.-klassiliseks Kooliks.
  • ·       1980. aastal valmis Ahtmes Maleva tänavas uus kaasaegne koolihoone (praegune). Selles hoones oli võimla, ujula, kaasaegsed õppekabinetid. Sellest aastast oli kool Kohtla-Järve 17. Keskkooli nime all.
  • ·       10. aprillist 1997 sai kool Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi nime.
  • ·       1. septembrist 2013 on kooli nimeks Kohtla-Järve Maleva Põhikool.

Oleme Ahtme linnaosa ainuke kool, kus õpitakse nii eesti kui vene keeles. Meil on eesti õppekeelega klassid, vene õppekeelega klassid ja keelekümblusklassid.

Keelekümblusklassid on komplekteeritud mitte-eesti peredest pärit lastest, kes soovivad omandada hariduse riigikeeles.

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK