LAK-ÕPPE KUU ÜRITUS 2015

вкл. .

LAK-ÕPPE KUU ÜRITUS 2015

16. aprillil korraldasime meie koolis seminari Ahtme linnaosa lasteaedade keelekümblusrühmade õpetajatele. Meie külalisteks olid lasteaia Punamütsike, Rukkilill ja Tareke õpetajad. Päevakavas oli tutvumine kooli juhtkonna ja kooliga, lahtised tunnid 1. klassides (õpetajad Ene Riives, Anne Malmet, Eva Adamson) ning direktori Ülle Kumpin esinemine teemal „Keelekümbluse arendamine K-Järve Maleva Põhikoolis“.  Seminari kokkuvõtete tegemisel selgus, et selline koostöövorm kooli ja lasteaedade vahel pakub vastastikust huvi ning aitab tähtsustada teises keeles õppimist. Positiivseid emotsioone lisas lasteaedade õpetajate kohtumine endiste kasvandikega lahtiste tundide ajal.

Tatjana Kossjuk, õppealajuhataja

 

16 апреля мы организовали в нашей школе семинар для учителей детских садов. Нашими гостями стали учителя из детских садов «Красная шапочка», «Василек» и «Теремок». В программе семинара было знакомство с администрацией и школой, открытые уроки и выступление директора по теме «Развитие языкового погружения в Малеваской основной школе г. Кохтла-Ярве». При подведении итоговcеминара выяснилось, что такая форма сотрудничества между школой и детскими садами обоюдно интересна и помогает повысить значимость обучения на другом языке. Встреча учителей детских садов с бывшими вопитанниками, во время посещения открытых уроков, добавила положительных эмоций.

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK