Märka rongi!

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) viib läbi raudteeohutuskampaaniat, mille sõnumiks on „Märka rongi! Ta on lähemal, kui sa arvatagi oskad! Hinda õigesti läheneva rongi kiirust ja kaugust!". Kampaania kestab selle aasta lõpuni. Kampaania eesmärgiks on viia võimalikult paljude eestimaalasteni sõnum, et raudtee on kõrgendatud ohuga piirkond, kus on võimalik turvaliselt liigelda üksnes juhul, kui jälgitakse fooritulesid, liiklusmärke ja ohutusnõudeid. Laste ja noorukite teadlikkuse tõstmine raudteel varitsevatest ohtudest ja nende ennetamisest on väga oluline. Koolil ja kodul on tähtis roll laste liikluskäitumise kujundamisel. Siinkohal teeb Tehnilise Järelevalve Amet ettepaneku levitada raudteeohutuskampaania olulist sõnumit teie kooli kodulehe kaudu. Kuivõrd veebibänneri lisamine ei pruugi kooli kodulehe tehnilisi tingimusi silmas pidades olla kõige parem lahendus, teen ettepaneku lisada kampaania lühitutvustuse uudise või artiklina:

Raudteeohutuskampaania „Märka rongi! Ta on lähemal kui sa arvatagi oskad! Hinda õigesti läheneva rongi kiirust ja kaugust!"

Raudteeõnnetusi juhtub Eestis igal aastal, õnnetuste põhjusteks on enamjaolt liikluseeskirjade rikkumine ning liiklejate hoolimatu suhtumine raudteeliikluse ohtudesse. Alanud sügis- talvisel pimedal ning libedal ajal tuleb raudtee ületamisel olla eriliselt tähelepanelik ning raudteed ületama hakates veenduda, et lähenemas pole rongi. Raudteeohutusega tegelev Tehnilise Järelevalve Amet viib läbi kampaaniat, mille sõnumiks on „Märka rongi! Ta on lähemal kui sa arvatagi oskad! Hinda õigesti läheneva rongi kiirust ja kaugust!" Kampaania eesmärgiks on viia eestimaalasteni sõnum, et raudteel on ohutu liigelda üksnes juhul, kui järgitakse fooritulesid, liiklusmärke ja ohutusnõudeid. Täpsema info raudteeliikluse reeglite ning raudteeõnnetuste põhjuste ning statistika kohta leiate kampaania kodulehelt: www.tja.ee/raudteeohutus

Ohutut liiklemist raudteel!

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK