Eesti liitus üle-Euroopalise algatusega laste kaitsmiseks internetis

27.10.2010 Eesti liitus Euroopa Komisjoni programmiga „Turvalisem internet", mille eesmärk on toetada laste turvalist internetikasutust ja takistada ebaseaduslike materjalide levikut võrgus.

Projekti koordinaator Malle Hallimäe sõnul on selline projekt Eestis väga oodatud. „Meie lapsed alustavad arvuti kasutamist oluliselt nooremalt, kui Euroopas keskmiselt. Loomulikult ei ole lastel selles vanuses veel arusaamist, kuidas internetis turvaliselt toimetada, teisest küljest ei oska vanemad lapsi sageli aidata või arvatakse ekslikult, et lapsed saavad ise hakkama".

 

Projekti käigus toimuvad koolitused ja seminarid lastele, lapsevanematele ja õpetejatele ning teavitusüritused laiemale avalikkusele. Lasteabitelefon 116 111 hakkab pakkuma teavet ja nõu interneti kasutamisel ette tulevate probleemide ja küsimuste korral. Lasteabi telefonilt saavad abi nii lapsed kui lapsevanemad. Lisaks luuakse veebipõhine teavitusliin, mille kaudu saab teada anda internetis levivast illegaalsest sisust või tegevusest.

Projekti juurde luuakse noortepaneel ja nõuandev kogu, mille kaudu toetavad huvirühmade esindajad oma kogemuste ja teadmistega projekti elluviimist.

Projekti elluviimist toetab Euroopa Komisjoni programm Turvalisem internet pea viie miljoni krooniga. Programmiga on ühinenud 27 Euroopa Liidu liikmesriiki. Projekt kestab 20 kuud, seda viivad ellu MTÜ Lastekaitse Liit, Politsei- ja Piirivalveamet, Tiigrihüppe Sihtasutus, Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti Abikeskused. Projekti üldkoordinaator on Lastekaitse Liit.

Lisainformatsioon:
Malle Hallimäe
projekti "Targalt internetis - EE SIC" koordinaator
MTÜ Lastekaitse Liit
6311 128

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK