Täitmata ametikohad

вкл. .

Kuulutame välja konkursid järgmiste ametikohtade täitmiseks:
 
abiõpetaja (0,5 ametikohta) ning pikapäevarühma kasvataja (0,4 ametikohta) 
 
Tööle asumise aeg: 10.10.2022. 
Lisainfo: 5592 5532 (direktor) 
Avalduse ja elulookirjelduse (CV) palume saata hiljemalt 02.10.22
  anne.kippar@malevapk.ee või aadressil Kohtla-Järve Maleva Põhikool, Maleva 4 31021 Kohtla-Järve
 
Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK