Eesti keele ainenädal ( 10.III – 16.III)

вкл. .

10.klass kirjutas kirjandi teemal „Eesti tugevus on meie mõistus ja tegutsemisiha“ (L.Meri). - õp. Trankmann.

11.a klassi õpilased vikerraadio etteütlust. Kõige vähem vigu oli Kristo Kesleril . (õp.Lehtse)

14.märtsil toimus 11a ja 11b klassis koolieluteemaliste uudiste konkurss- parim Ksenia Prigoda Xib 15.Tehti ettevalmistusi koolilehe väljaandmiseks (reportaaž, intervjuu) XII kl tundides arutati tänapäeva uudiskirjandust ja keelelisi väljendusvahendid. (õp.Lehtse) 9.ja 10. klass käisid kuulamas Eesti luuletajate loomingut näitleja Andres Otsa esituses Jõhvi Raamatukogus (õp.Trankmann, Hiiesalu).

15. märtsil toimus emakeelepäeva pidulik aktus. III, V, VII, ja VIII klassi õpilased esitasid luulepõimiku, kus eesti autorite luuletusi loeti nii eesti kui ka vene keeles. Aktusel esines lauluga (öp. Riives) õpilane. Üritus oli kakskeelne, kuna tegemist on keelkümbluskooliga. Kõnega esinesid direktor ja õpetaja Vilma Lehtse. Ürituse valmistas ette õp. Hiiesalu 7 – 9 klassides toimusid viktoriinid vanasõnadest ja mõistatustest. Parimaid autasustati kooli tänukirjaga (õp.Hiiesalu).

17. märtsil tegid emakeeleõpetajad kokkuvõtteid emakeelenädalast, eelnevatest essee- ja luulekonkurssidest. Arutati uut ainekava, tutvuti uute õpikutega.

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK