Matemaatika nädal (11-15.aprill)

11. – 15. aprillini toimus matemaatika ainenädal, kus iga päev ootas õpilasi uudne võistlus või mäng.
Teisipäeval viidi gümnaasiumi klassides läbi mäng „nööriga", mille eesmärgiks oli ruumilise mõtlemise arendamine.
Kolmapäeval toimus 7. – 11. klassides hulktahukate meisterdamine. Õpilaste ülesandeks oli gloobuse meisterdamine.
Neljapäeval neljanda üritusena toimus matemaatiline viktoriin. Ülesannete seas olid nii loogilised kui elulised ülesanded ning ülesanded algebrast ja geomeetriast.Viktoriinis osalesid 6. – 11. klasside võistkonnad. 6. – 7. klassidest tublim klass oli 7A ning 8. – 11. klassidest oli tubli 9A.
Terve nädala jooksul toimus ka konkurss „Origami". Konkurssi ainus osaleja oli 11B klassi õpilane Pauline Hovinen- Krõlova, kes sai „origami" meistri tiitli enda nimele.
Hea on teada, et matemaatika on siiani moes. Õpilased osalesid üritustes hea meelega, pühendumusega ning said positiivseid emotsioone. Matemaatika nädal toimus seekord 2. korda ja jääme lootma, et õpilased ikka ja jälle tunnevad vajadust taoliste ettevõtmiste järele.
Suur tänu õpilastele, kes olid aktiivsed matemaatikanädala osalejad!

11B klassijuhataja Galina Kazban.

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK