7.03 – 11.03.2011 toimus võõrkeelte nädal, antud nädala raames võtsid põhi kui ka gümnaasiumiõpilased osa erinevatest ettevõtmistest nii vene keele kui ka inglise keele tundides. 8.03 – laulsid gümnaasiumiklassid populaarseid laule vene filmidest, aitäh karaoke organiseerijale ning ka läbiviijale Kristina Eidemillerile. Samuti tore, et osa võtsid ka õpetajad Vilma Lehtse ja Katrin Rõõmus. 9.03 toimus põhikoolile viktoriin „Huvitav vene keel", milles saavutasid esikoha 8a võistkond, kuhu kuulusid Evelina Šegai, Anna Ignatovets, Katrin Kedus, Katrin Orro, Tatjana Mironova ja Lisa Šmeljova. 11.03 oli tõlkijate konkurss, kus pidi oma keelevaistu ning tõlkimisoskust kasutades tõlkima nonsenseid inglise keelest vene keelde, selles said kõige paremini hakkama 9a klassi õpilased Sigrid Kivistu ja Tatjana Bahtina. Ka inglise keele tundides toimusid erinevad ettevõtmised, võisteldi viktoriinides, milles pandi proovile õpilaste keelelised ning üldised teadmised Inglismaast ja inglise keelest, lauldi karaoket, joonistati plakateid ning lahendati nuputamisülesandeid. Väga edukalt osalesid järgmised põhi- ja gümnaasiumiõpilased: Natalja Šmeljova ja Juta Lensu (5a klass), Mark Nikiforov ja Nikita Bobkov (6b klass), Alex Andre Punn, Tanel Uttendorf ja Krista Veske (7a klass), Anna Renžina (8b klass), Sireli Kalmus, Sigrid Kivistu, Julia Ponomarjova ja Moonika Ferschel (9a klass) ning Janika Juuse, Kristi Kais ja Martin Sirel (11a klass). Edukalt esineti ka olümpiaadidel, 4.03. toimus vene keele linnaolümpiaad, kus 11a klassi õpilane Evelina Nõmme saavutas I koha ning 12a klassi õpilane Aleksandr Tarakanov III koha. 12.03 osalesid Karina Matsievska, Kersti Kais ja Jüri Kollo maakondlikul inglise keele olümpiaadil 6.-7. klassidele. 14-15.03 toimunud riiklikul vene keele olümpaadil saavutas esikoha Evelina Nõmme.
Aitäh õpilastele, kes osalesid ainenädalal ning olümpiaadidel!
Õpetajad Niina Mark, Jaanika Soitu ja Alla Aleinikova
Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK