Lõimumisprojekt “Sõbrakesed”

Lõimumisprojekt „Sõbrakesed" on suunatud eesti ja vene keelt kõnelevate vähekindlustatud peredest pärit noortele, kes õpivad Tallinna Tondi Põhikoolis, Õismäe Koolis ja Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumis. Projekt jaguneb neljaks etapiks ning igal etapil on oma kindlel eesmärk ja seda toetavad tegevused:
I etapp –november 2011 „Saame tuttavaks",
II etapp – veebruar 2012 „Saame sõpradeks",
III etapp – märts 2012 „Teeme koos teatrit - emakeelepäeva teatrifestival"
VI etapp – märts 2012 „Õpime koos" ning projekti finaalüritus „Rõõmustame koos"

Tegevusi koordineerivad koolid ning koolidesse projektijuhi eestvedamisel loodud tugimeeskonnad. Kogu tegevus on suunatud noorte aktiivsuse kasvatamisele, keeleliste ja kultuuriliste oskuste ning teadmiste suurendamisele, noorte enesekindluse tõstmisele.

Partnerid:

partnerid

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK