Ülelinnaline üritus “Sügis läbi, tali tuli”. Городское мероприятие «Прошла осень, наступает зима»

Ülelinnaline üritus toimus 23. novembril 2011 а. Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis. See oli looduseteemaline üritus, kus räägiti leht- ja okaspuudest, seentest, loomadest, lindudest ja laste rõõmudest kahel aastaajal - sügisel ja kevadel. Osalejad said tantsida, laulda, mängida, vaadata lühikesi teatrietendusi, aga ka näidata oma teadmisi, lahendades erinevaid ülesandeid.
Meie kooli esindasid sellel üritusel 5. E klassi õpilased Artjom Zakirov, Elina Sergejeva ja Natalja Kalinina (õpetaja Olga Orlenko). Õpilased näitasid ennast väga heast küljest: olid loomingulised, nutikad ja aktiivsed. Meie võistkonna tutvustamine, kus lapsed muuseas ka laulsid, oli väga elav ja ere.
Õpilased ja õpetaja said sellelt päevalt meeldivaid elamusi, väga kasuliku kogemuse ja uusi teadmisi nii looduse tundmises kui ka eesti keele oskuses.


Мероприятие прошло 23 ноября 2011 года в Славянской основной школе г. Кохтла-Ярве. Это мероприятие было посвящено природе: говорилось о деревьях, грибах, животных, птицах и детских радостях в эти два времени года – осенью и зимой. Участники смогли потанцевать, спеть, поиграть, посмотреть увлекательные сценки, а также показать свои знания, решая различные задания.
Нашу школу представляли ученики 5 е класса Артём Закиров, Элина Сергеева и Наталья Калинина (учитель Ольга Орленко). Ученики показали себя с очень хорошей стороны: были творческие, сообразительные и активные. Представление нашей команды, где ребята в числе прочего ещё и пели, было очень живое и яркое.
Участие в мероприятии принесло массу положительных эмоций, очень полезный опыт и новые знания как по природной тематике, так и в изучении эстонского языка.
Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK