"Mu koduke on tilluke"

 

Накануне годовщины Эстонской Республики в учебных учреждениях страны проходят различные мероприятия, посвящённые этому празднику: торжественные линейки, викторины, конкурсы стихотворений и т.д.
Учителя эстонского языка Общей Гимназии Кохтла-Ярве решили организовать праздничное мероприятие – игру, на которую были приглашены команды учеников четвёртых классов вместе со своими педагогами из всех школ города.
Название игры – строка из знаменитой детской эстонской песни „Mu koduke on tilluke..." („Мой домик маленький...») – говорит о тематике мероприятия: Эстония в широком понятии этого слова, как наша родная страна, но и каждый в отдельности родной дом, семья, повседневная жизнь, школа. Всё это так важно в жизни ребёнка!
Участники мероприятия смогли не только показать и закрепить свои знания о символике и городах Эстонии, повторить названия школьных принадлежностей, транспортных средств и описание погоды, но и узнать что-то новое.
Помимо заданий ребят ждали по ходу игры также различные сюрпризы: спеть песни о доме и семье, станцевать эстонский народный танец, смастерить праздничную открытку ко Дню Рождения Эстонской Республики и заодно выучить новое для многих слово üllatus (сюрприз).
Организация и проведение данного мероприятия стали возможны благодаря слаженной работе команды учителей эстонского языка Общей гимназии, учителя музыки Эне Риивес и организатора внеклассной работы Пирет Пиху.
Позитивных эмоций добавило участникам в этот день и награждение, вручение подарков и памятных сувениров ручной работы, которые с теплотой и мастерством изготовила для нашего мероприятия учитель рукоделия и домоводства Леена Гусева.
За чаепитием ученики из разных школ города смогли пообщаться, поделиться эмоциями, а педагоги выразить своё мнение и ещё раз убедиться в необходимости таких внеклассных, внеурочных форм работы, на которых у ребят есть возможность слышать и использовать государственный язык.

 Ольга Орленко
учитель эстонского языка Общей Гимназии Кохтла-Ярве
руководитель предметной секции


Eesti Vabariigi aastapäeva eel toimuvad meie riigi haridusasutustes erinevad üritused, mis on pühendatud sellele pühale: aktused, viktoriinid, luulekonkursid jne.
Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi vene kooliosa eesti keele õpetajad otsustasid korraldada pidulikku üritust - mängu, kuhu olid kutsutud neljandate klasside õpilaste võistkonnad kõikidest meie linna koolidest.
Ürituse nimetus – rida tuntud eesti lastelaulust „Mu koduke on tilluke..." – räägib mängu temaatikast: see on Eestimaa kui meie kodumaa selle laiemas tähenduses, kuid ka iga lapse kodu, pere, igapäevane elu, kool. Kõik see on väga tähtis laste elus!
Ürituse osalejad said näidata ja kinnistada oma teadmisi Eesti Vabariigi sümboolika ja linnade kohta, korrata kooliasjade, liiklusvahendite nimetusi, ilma kirjeldust, kuid ka midagi uut teada saada.
Lisaks ülesannetele ootasid osalejaid ka üllatused: lapsed pidid laulma, tantsima eesti rahvatantsu „Näpupolka" ning meisterdama Eesti Vabariigi sünnipäevakaardi.
Selle ürituse ettevalmistamine ja korraldamine sai võimalikuks tänu Ühisgümnaasiumi eesti keele õpetajate meeskonna ladusale koostööle. Suureks abiks olid meile ka eesti kooliosa muusikaõpetaja Ene Riives ja huvijuht Piret Pihu.
Positiivseid emotsioone lisas osalejatele autasustamine, kingituste ja meenete üleandmine. Toredaid käsitöömeeneid valmistas soojuse ja meisterlikkusega meie kooli käsitöö- ja kodunduse õpetaja Leena Gusseva.
Kohvilauas said erinevate koolide õpilased omavahel suhelda, oma emotsioone jagada, pedagoogid aga oma arvamust väljendada ja veel kord veenduda, et taolised klassi- ja tunnivälised üritused, kus lapsed kuulevad ja kasutavad riigikeelt, on õpilastele väga kasulikud.

Olga Orlenko
Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi eesti keele õpetaja
ainesektsiooni juhataja

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK