Emakeelenädal

Meie kool ei tähistanud mitte üksnes emakeelepäeva, vaid üritusi jätkus terveks nädalaks.
9A klassi eestvõtmisel kuulutati välja etlemisvõistlus, osavõtjateks I-IX klass.
14. märtsil kogunes kogu koolipere aulasse tähistamaks emakeelepäeva piduliku aktusega. Koos lauldi Eesti hümni. Rääkisid direktor ja eesti keele õpetaja Riina Trankmann. Päevakohase esitluse oli ette valmistanud 11. klass. Kajastati selle aasta kirjanduselu tähtsamaid sündmusi. See aasta on rikas mitmete juubelite poolest, nendele lisaks meenutati ka eesti keele ja kirjanduse ajalugu. Et kõik see talletuks õpilaste mälus, korraldas 9A klass järgmisel päeval viktoriini nähtu-kuuldu kohta.
15. märtsil koguneti hubasesse raamatukokku kuulama etlejaid. Žüriiks olid õppealajuhataja, eesti keele õpetajad kui ka korraldajatest 9. klass.
Kuna juubel oli ka Eesti kinol, näidati klassides eesti filme.
Puändiks oli 16. märtsil toimunud folklooriüritus, kus külas oli Eleonora Aida Setumaalt. Selle juhatasid sisse 12. klassi õpilased Janika ja Kristo, kes lugesid Ülle Kauksi setukeelset luulet. Külaline tutvustas õpilastele setu kultuuri ja kombeid, rahvariideid ja pille. Lapsed kuulsid setu hümni ja setu lastejuttu. Suurt elevust tekitas miniviktoriin, kus pidi ära arvama setukeelsete sõnade tähendusi. Auhindadeks olid postkaardid setu rahvustoitude retseptidega. Tugeva aplausi osaliseks said õpetajad Kaie Raidma ja Vilma Lehtse, kes oskasid lõõtsa saatel tantsida lastele tundmatut vana tantsu.
Viimasel nädalapäeval tehti ka kokkuvõtteid ja meeles sai peetud kõiki esinejaid ja korraldajaid.
Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK