Loodusainete nädal 30.04-09.05.2012 eesti kooliosas

Loodusainete nädal õpetas sel aastal märkama meie linnaosa prügimajandust ja linnaosas orienteerumist.
30. aprillil toimus keskkonnakaitse alane orienteerumismäng, kus maastikul liikudes tuli kontrollpunktides lahendada erinevaid prügi õige käitlemisega seotud ülesandeid. Võistluses osalesid 8. ja 9. klassid kokku 9 võistkonnaga.
Kõige tublimat hoogu näitasid üles 8b klassi võistkonnad, kes läbisid distantsi kõige kiiremini ja suutsid seetõttu ka muude ülesannete kõrval arvutiülesande kiiresti lahendada. Ühtlaselt tugeva esitlusega paistsid silma 9a ja 9b klasside võistkonnad, kes paistsid silma korrektsete vastustega küsimustelehel. 8a klassi tulemused said seevastu pisut kannatada, kuna üks kaasõpilastest oli eemaldanud kontrollpunkti tähise. Taoline praktilise väljundiga õueõppe tund sai hea hinnangu, mida iseloomustab ka ühe õpilase kommentaar, et kõik tunnid võiks taolisel huvitaval viisil läbi viia. Tänusõnad õpetajatele Krista Piirile ja Anna Soosaarele, kelle abita poleks see üritus õnnestunud.

2. aprillil kogusime vanapaberit AS Uikala Prügila suurde paberikonteinerisse koos vene kooliosaga. Kool kogus 4,4 tonni vanapaberit, millega säästsime 75 puud, 15 300 kW elektrienergiat, 135 m3 vett, 120 kg paberi tootmisel tekkivatest õliheitmetest jäi tekkimata.
9. mail toimus 5.-9. ab klasside Noorteühenduse ELO ja seiklusfirma 360 Kraadi loodusteemaline seiklusmäng GPS- idega kooli ümbruses. 7.-9. klassidest said I koha 9a poisid, II koha 6a ja 7ab poisid, III koha 9b võistkond ja 5.-6. klassidest I koha 6ab tüdrukud, II koha 6ab poisid, III koha 5b, 6c tüdrukud. Mängu rahastas KIK (Keskkonnainvesteeringute keskus)
Täname kõiki osalejaid!

Õpetajad: Mait Rei, Anna Soosaar ja Krista Piir

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK