Vene kultuuri päevad

Meie koolis on traditsiooniks saanud korraldada novembrikuus vene kultuuri päevad, mille eesmärgiks on tutvustada vene kirjandust, kunsti, kultuuri jne.
Selle aasta kultuuripäevade läbiviimise eest vastutas meie 9b klass ja ühiselt otsustasime, et tähelepanu võiks pöörata vene kirjandusele. Ettevalmistusse olid haaratud kõik keelekümblusklassid alates 3. – 9. klassini.
Piduliku ürituse, kus esinesid klassid oma kavaga, viisid läbi Darja ja Aljona. Väga omapärane oli 7 b klassi ja 6 b klasside esinemine, kus kasutati multifilmi ning toredaid mõistatusi muinasjuttudest. Kõikide klasside kavad olid sisukad ja mahukad. Tore oli seegi, et appi olid tulnud lapsevanemad.
Õpilased osalesid ka joonistusvõistlusel „Vene muinasjutud“
Selle aasta lemmikuteks osutusid A.Puskin, A.Barto, I.Krõlov, S.Jessenin
Lõpus premeeriti esinejaid traditsiooniliste vene barankade ja teega.

Darja Firsova 9 b klass
 
Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK