Avatud keemia tund Kohtla-Järve linna 9. klassidele

12. aprillil 2013 kell 12.15 – 14.15 toimus Kohtla-Järve ühisgümnaasiumis  avatud keemia tund 9. klassidele  teemal „Eluks olulised süsinikuühendid (sahhariidid, valgud, rasvad)“. Üritus toimus eesti ja vene keeles.

Kavas oli:

1.      Koolide võistkondade tutvustus- luuletus,  laul või mininäidend.

2.      Viktoriin (10 küsimust).

3.      Videod sahhariidide, rasvade ja valkude tõestamise reaktsioonidest

4.      Praktiline töö: antud toiduainetest süsinikuühendite (sahhariidide, valkude, rasvade)  määramine ja tulemuste vormistamine ning suuline tutvustamine.

5.      Kokkuvõtted. Teelaud ja autasustamine.

Meile tulid külla Ahtme gümnaasiumi, Järve gümnaasiumi, Järve vene gümnaasiumi, Kesklinna gümnaasiumi, Slaavi põhikooli ja Erapõhikooli Intellekt 5-liikmelised võistkonnad koos keemia õpetajatega. Õpetajatest moodustus sõbralik žürii.

Ürituse juhatasid sisse õpilaste kavad. Ühisgümnaasium esitas luuletuse:

Oh need rasvad, oh need valgud!

Vesi, suhkur, jood ja sool!

Segamini juuksesalgud,

klaase, purke igal pool.

Loksutab, siis mõtleb, vaatab,

kõike koos siis katsetab.

Ja siis äkki ühel aastal

mõnest neist ka keemik saab.

(autorid õp. A. Hiiesalu ja 9a klass, Karina, Eva- Maria, Jelizaveta, Ljubov, Anneli)

Üks huvitav ja vaimukas etteaste vaheldus teisega, etteastetes oli nii julgust, teadmisi kui esinemisoskust.

Viktoriin kontrollis õpilaste tähelepanelikkust, ettevalmistust tunniks ja silmaringi. Tulemused olid taas väga tasavägised, kaotajaid polnud, iga osaleja õppis midagi uut.

Videod tutvustasid lustakas vormis ees ootavaid keemiakatseid. Katsed olid lihtsad ja tulemus selgus erinevate värvusreaktsioonide tulemusena (tärklis, valgud), rasv aga pidi filterpaberile jätma rasvapleki. Kahjuks unustasid õpilased hüpoteeside püstitamise! Rasva oli seega paljude arvates kõige rohkem kartulis!?

Zürii kokkuvõte tunnistas viktoriini võitjaks Ahtme gümnaasiumi võistkonna, järgnesid Kesklinna ja Ühisgümnaasiumi võistkond. Kõik koolid said osalejadiplomid ja autasuks tubli tunni eest kommikarbi.

Järgnes teelaud kringliga ja väike arutelu.

Avatud keemiatunni valmistasid ette ja viisid läbi õpetajad Krista Piir ja Tatjana Derbneva.

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK