Kahe tähtpäeva ühine üritus

Maleva Põhikool tähistas  27. märtsil ühise üritusega kahte toredat tähtpäeva – emakeelepäeva ja teatripäeva.

Ürituse esimene pool oli pühendatud emakeelepäevale. 8. klassi tüdruk Kristi oli selle ürituse juht – see on osa tema eelseivast loovtööst.  Ta alustas Kr. J. Petersoni oodiga „Kuu“ ja seejärel esines päevakohase kõnega direktor.

„Emakeelt peab mitte ainul hästi rääkima, vaid ka õigesti kirjutama,“ ütles Kristi.

Tema koostatud etteütlusi kirjutasid märtsis kõik 4.-9. Klassi õpilased. Nüüd tehti kokkuvõtteid ja klasside parimad kirjamehed said tänukirja.

„Mis võib olla kaunim veel,

kui mu oma emakeel...“

Hästi sobisid need 3. klassi õpilaste lauldud sõnad sellesse päeva.

Meie kool on kakskeelne kool ja seetõttu on eesti keele kõrval paljude emakeeleks vene keel. Meie maja seinte vahel võib kuulda mõlemat keelt.  7.B klassi poisid Gleb ja Nikita panid saali proovile – kuidas tunnevad noored vanasõnu ja kõnekäände mõlemas keeles.  Gleb luges eestikeelseid ütlemisi ja saal pidi leidma venekeelsed vasted. Nikita jällegi esitas väljakutse eesti lastele- kas oskavad venekeelseid vanasõnu tõlkida. Vahvalt tuli välja, sest kuigi tarkuseiva jääb samaks, ei saa alati sõna-sõnalt tõlkida.

Üritus toimus just teatripäeval ja nüüd oli kord etlejate käes.  5A klassi tüdruk Sirli luges katkendi S. Rannamaa raamatust „Kadri“, Kristina 7B klassist esitas J. Sanga lõbusa luuletuse „Hällilaul“. Taas laulsid laululapsed – seekord poisid 4. klassist ja ikka muusikaõpetaja Ene Riivese juhendamisel.

Mis teatripäev see ilma näidendita on.  Siin olid tegusad 5A klassi õpilased Sirli, Merike ja Patrik.  Nende esituses nägime kahte lühinäidendit A. Lindgreni raamatute ainetel. Õpilaste ette astusid Tjorven, Stina ja Pelle ning Bullerby lapsed.

Lõpetuseks pani Kristi kõigile südamele, et austataks ja armastataks oma emakeelt ja löödaks kaasa teatritegemises. Südamliku ja õpetliku punkti pani üritusele tema esitatud A.H.Tammsaare lühlugu „Armastus“. Ja viimased soovid olid – kaunist kevadet kõigile!

Asta Hiiesalu, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK