Mõtleme julgelt

Mõtleme julgelt

Kaks rahvust, kaks keelt, kaks kultuuri on tihedalt läbi põiminud ja tegutsevad kenasti koos ühe katuse all – Maleva põhikoolis. Kolm erinevat kooliosa – eesti, vene ja keelekümblus – täiendavad üksteist nii keeleliselt kui ka kultuuriliselt.

Keelekümblus ei käi ainult tundides, kümblemine on pidev. Ühised kultuuri- ja spordiüritused, väljasõidud ja ka lihtsalt vahetundides suhtlemine – see kõik annab võimaluse keele praktiliseks kasutuseks. Selline praktiline keeleõpe on vastastikune – mitte ainult vene noored ei õpi eesti keelt, vaid ka selle kooli eesti õpilased saavad hakkama vene keelega.

Aga on veel üks tahk, mida tahaksin esile tuua.

Hiljuti toimus Narvas tõlkekonkurss, kus meie kooli esindasid 9. klassi tüdrukud Anna Dvornik ja Karina Jefimova. Tõlgiti Henrik Visnapuu loomingut vene keelde. Meie neidudel läks hästi, Anna sai koguni esikoha.

Siit tulebki julge mõte – kas ei võiks saada meie koolist taimelava tulevastele tõlkijatele ja seda just ilukirjanduses? Noored, kes oskavad väga hästi oma emakeelt ja tunnevad piisavalt eesti keelt, saaksid selles vallas oma võimeid proovile panna. Eriti need, kes on kirjandushuvilised ja ehk proovinud  ka luuletamist. Eesti keelest emakeelde tõlkimine peaks just keelekümblusklasside õpilastele jõukohane olema. Tore oleks, kui noored tõlkijad tutvustaksid Eesti kirjandust oma rahvuskaaslastele.

Mõtleme siis julgelt ja loodame, et mõnigi  hea sulejooksuga ja kirjanduslembene noor proovib jõudu tõlketöös. See oleks hea panus kahte kultuuri ühendavasse töösse.

Asta Hiiesalu

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK