Osavõtt rahvusvahelisest konverentsist „Mitmekeelse hariduse edulood ja arendamise perspektiivid“

25. novembril 2015.a toimus Slaavi Põhikoolis rahvusvaheline keelekümbluskonverents, mis koosnes plenaarsessioonist ja praktilistest töötubadest. Meie kooli õpetajad jagasid oma kogemusi järgmistel teemadel:

„Keeleõpe läbi rakendusõppeained“ – muusikaõpetaja Ene Riives ja kunstiõpetaja Meeli Müllerbeck.

„Keele õpetamisest keele kasvatamisele“–  keelekümblusklassi õpetaja Eva Adamson ja huvijuht Pire Pihu.

„Hea algus on edu võti“ – direktor Ülle Kumpin ja õppealajuhataja Tatjana Kossjuk.

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK