IDA-VIRU MAAKONNA ARVUTIJOONISTUSTE KONKURSS «LIIKUMISES ON RÕÕM!»

OSALEJAD: IDA-VIRUMAA KOOLIDE 3.-5. KLASSI ÕPILASED

KONKURSI EESMÄRK:

Põhiliseks eesmärgiks on läbi arvutijoonistuste konkursi „Liikumises on rõõm“:

·       areneda õpilaste loovust;

·       ühendada erinevatel õppeainetel õpitud oskused;

·       välja selgitada missugused huvid ja eelistused kaasaegsetel õpilastel;

·       õppekava läbiva teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” elluviimine;

·       ühendada noori erinevatest koolidest läbi tegevuse;

·       tervislik eluviis;

·       arendada arvuti oskust, loogikat ja loovust;

·       võimaldada õpilastele uute teadmiste ja oskuste omandamist loovtöö käigus.

OODATAV TULEMUS

Konkursi käigus teeme õpilaste arvutijoonistuste kogumiku, millega teised võivad tutvuda maakonna sektsiooni veebilehel mo-info.blogspot.com. Iga õpilane võib näidata oma oskusi ja tehtud töö toob head tuju, annab võimalusi areneda õpilastel kunstioskust ja rikastavad teadmisi graafikaprogrammide kasutamisel, paremini tutvuda arvutigraafika maailmaga, areneda loogilist mõtlemist. Õpilastelt ootame loovat lähenemist ja oma mõtete väljendamist joonistuste abil.


2. KONKURSI JUHEND:
Sihtrühmad vanuse järgi: 3., 4., 5.klass.
Elektrooniliste tööde esitamise tähtaeg –  6maiks 2022.a (link saadame meilile).

Konkursi kokkuvõte ja võitjate autasustamine toimub auhinnaliste kohtade ja/või nominatsioonide järgi igas vanuserühmas.

3. NÕUDMISED KONKURSITÖÖDE VORMISTAMISELE:
Tööd peavad olema tehtud ühes järgmistes programmidest: Paint (elektroonilised joonistused), 800 x 600 või 1024×768 JPEG formaadis.

Õpilased esitavad oma tööd arvutiõpetuse õpetajale. Õpetajad panevad üles konkursitööd Google Drive

6. maiks 2022.a. Iga vanuserühm – eraldi kaustas. Igal tööl peab olema faili nimi mis sisaldab:
- nimetust (ladina tähtedega)
- järjekorranumbrit

4. LISAINFO:

Tööd, mis saadetakse peale tähtaja möödumist või mis ei vasta konkursi nõudmistele, vastu ei võeta. Konkursi nõudmiste mittevastavus: valmisfragmentide ja muude graafiliste linkide kasutamine. 

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK