Kas Teile meeldib muusika? Kas Teile meeldiks, kui Eesti kohaliku elu rikastaksid uued osavad kodumaal väljaõpetatud muusikud?

Hea Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis õppiva lapse vanem

Kas Teile meeldib muusika? Kas Teile meeldiks, kui Eesti kohaliku elu rikastaksid uued osavad kodumaal väljaõpetatud muusikud?

Tallinna Maleva Põhikooli vilistlasena ja praeguse TLÜ Kunstide Instituudi tudengina, pöördun Teie poole palvega osaleda küsimustiku täitmise kaudu aktuaalses uurimuses, mille raames uuritakse muusikaõppe mõju lapse iseloomule. Teie arvamus on tähtis!

Kusimustik on osa uurimustööst, mis kannab pealkirja „Pikaajalise muusikaõppe mõju 6-12 aasta vanuste laste iseloomu omaduste kujunemisele“.

Tegemist on uurimusega, millega soovitakse aidata Eesti lapsevanemaid ja Eesti laste muusikaõppega tegelevaid asutusi ja muusikaõpetajaid!

Teie laps ei pea olema muusikaõppur. Selle küsimustiku eesmärk on saada 2-6 klasside õpilaste vanematelt teavet  nende laste iseloomu muutumise kohta vanusevahemikus 6-12 eluaastat.

Küsimustik koolilapsevanemale asub siin:

https://docs.google.com/forms/d/1vi2nGPJVrX9IUXoXNA1xV1_BPHfQ6UcAK3knTVHMCmg/viewform?usp=send_form

See küsimustik sisaldab alla 20 küsimust ja kõik on valikvastustega. Küsimustiku täitmise tähtaeg on 14. mai.Vastajatele tagatakse anonüümsus – Teie ja Teie lapse nime ei küsita.
Kui aga Te olete muusikaõppuri vanem, kelle laps on saanud vähemalt 2,5 aastat (või õppeaastat) järjestjuhendatavat praktilist muusikaõpetust, siis palun täitke eelmise asemel järgmist küsimustiku: https://docs.google.com/forms/d/1VCCuBTFXPt2qIy-yeUn_HdUcuVmcp5-erosLMjaekAE/viewform?usp=send_form

Tänan Teid juba ette, et osalesite küsimustiku täitmise kaudu ühes aktuaalses ja potentsiaalselt kasulikus uurimuses!

Lugupidamisega ja parimate soovidega,

Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi üliõpilane Artur Aleksandrov

 

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK